Eğitimin Amacı

 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerde bakım ve arıza arama eğitiminde katılımcı hidrolik sistemlerde kullanılan devre elemanlarının çalışma prensiplerini, hidrolik elemanlara yapacağı bakım noktalarını ve bakım periyotlarını bilecek, hidrolik arızaları analiz edip hızlı bir şekilde müdahale edebilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Temel seviye hidrolik ve elektro hidrolik bilgileri tekrarı
 • Sistemlerdeki problemlerin tanımı, değerlendirilmesi ve yapılacak doğru müdahaleler
 • Hidrolik sistemin zayıf noktaları ve dikkat edilmesi gereke hususlar
 • Hidrolik sistemde çalışma sırasında alınması gereken emniyet tedbirleri
 • Hidrolik sistemde yüksek basıncın nedenleri ve oluşturacağı riskler
 • Hidrolik sistemde hızın artması ve hız artışının oluşturacağı riskler
 • Hidrolik sistemde oluşan kayıp nedenleri ve alınacak önlemler
 • Hidrolik sistemde sıcaklık artış nedenleri ve önlenmesi yönünde yapılacaklar
 • Hidrolik sistemde kullanılan filtre çeşitleri ve filtre seçim kriterleri
 • Hidrolik sistemde filtrasyonun önemi ve filtrelerin kontrolünün önemi
 • Hidrolik sistemde duruş sırasında konum kaybının yaratacağı riskler ve önleme yönünde alınması gereken tedbirler
 • Hidrolik sistemde tıkalı veya kirli filtrenin yaratacağı problemler ve alınması gereken önlemler
 • Hidrolik sistemde soğutucunun arıza nedenleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Hidrolik sistemin komple temizliği ve yağın yeniden doldurulmasında dikkat edilecek noktalar
 • Hidrolik sistemde yağ kaçakları, yarattığı tehlikeler ve alınması gereken önlemler
 • Hidrolik sistemde yağdaki suyun oluşum nedeni ve alınması gereken önlemler
 • Hidrolik hortumlarda yaşanan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Yağ kaçaklarının oluşum nedenleri ve alınacak önlemler
 • Hidrolik sistemde kullanılan yağın görevi ve seviye düşmesinin yaratacağı sorunlar
 • Hidrolik sistemin devreye alınması sırasında yapılacak işlem sıralaması
 • Hidrolik pompaların arıza nedenleri ve alınması gereken tedbirler
 • Hidrolik pompanın değişimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Aynı sistemde birden fazla pompa kullanılması durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Değişken deplasmanlı pompaların ayarları ve ayar sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Yön kontrol valflerinin çalışma prensibi ve arıza nedenleri
 • Basınç kontrol valflerinde yaşanan arızalar ve değişimi sırasında dikkat edilecek noktalar
 • Karşı denge valfinin kullanıldığı devrelerde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Hidrolik akümülatörlere müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Hidrolik iş elemanlarında yapılacak hız ayar yöntemleri ve dikkat edilecek noktalar
 • Hidrolik iş elemanlarında doğru montaj yöntemleri
 • Hidrolik silindirlerde iç kaçak belirleme yöntemleri
 • Tank temizliğinin önemi ve temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Silindirlerde kullanılan manyetik algılayıcılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Basınç anahtarlarının arızaları ve ayarında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Hidrolik devre şemalarının okuma tekniği ve numaralandırma
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devre uygulamaları
 • Devre akış şemaları üzerinden arıza bulmada dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Uygulamalarda arıza bulma yöntemleri

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Süre

3 gün

Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu