Amaç

 • Hidrolik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma  prensiplerinin öğretilmesi
 • Hidrolik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında  gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının tespitinin kolaylaştırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerin arızalarını tespit edip bakımını yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Süre: 3 Gün

İçerik

 • Giriş
 • Endüstride kullanılan enerji çeşitleri ve karşılaştırılması
 • Hidrolikte kullanılan fiziksel prensipler, 
 • Basınç ve debi kavramları
 • Hidrolik sistemin temel yapısı, mantığı ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik yağlar, filtreler tanklar hakkında genel bilgilendirme
 • Hidrolikte kullanılan pompa tanıtılması
 • Yön kontrol valflerinin çeşitleri, iç yapıları ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik silindirlerin çeşitleri ve iç yapılarının aktarılması
 • ISO 1219 standartlarına göre sembollerin ve devre çizim mantığının anlatımı
 • Güç bölümü olan hidroliğin ve kumanda kısmı olan elektriksel olarak anlatılması
 • Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu
 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerde alınması gereken emniyet önlemleri
 • Açık kontak, kapalı kontak mantığının anlatılması
 • Direk ve dolaylı kumandanın anlatımı
 • Endüstriye uygun şekilde devre çizimi ve uygulamaları


Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi

Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu