Hidrolik devre elemanları, devrelerin çalışma mantığı, problem ve arızaların tespiti ve çözüm yolları öğrenilecekler arasında...

Eğitimin Amacı

 • Hidrolik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma  prensiplerinin öğretilmesi
 • Hidrolik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında  gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının tespitinin kolaylaştırılması
 • Hidrolik ve elektrohidrolik sistemlerin arızalarını tespit edip bakımını yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 1. Hidrolik nedir?
  • Hidrolik sistemin avantajları ve dezavantajları
  • Hidrolik sistemin uygulama alanları
  • Paskal kanunu
  • Hidrolik kuvvet iletimi
  • Basınç arttırma prensibi (booster)
  • Enerjinin korunumu kanunu (bernoulli teoremi)
  • Paralel ve seri akış hatları


 2. Hidrolik akışkanlar
  • Hidrolik sistemde akışkandan beklenen temel özellikler
  • Viskozitenin tanımı ve çeşitleri
  • Basınç ve sıcaklığın viskoziteye etkisi
  • Hidrolik yağda bulunan katkı maddeleri ve sisteme etkileri


 3. Hidrolik pompalar
  • Hidrolik pompaların çalışma prensipleri
  • Pompanın deplasman ve verimi
  • Dişli pompa çeşitleri (içten dişli, dıştan dişli, orbit dişli) ve çalışma prensipleri
  • Paletli pompa çeşitleri (dengelenmemiş tip, dengelenmiş tip) ve çalışma prensibi
  • Pistonlu pompa (eğik eksenli, eğik plakalı, radyal pistonlu pompalar) ve çalışma prensipleri
  • Pompaların çalışma sırasında meydana gelen enerji sarfiyatı
  • Değişken deplasmanlı pompalarda deplasman değiştirme mekanizmaları
  • Kavitasyon nedenleri ve önleme metotları


 4. Basınç kontrol valfleri
  • Basınç emniyet valfinin kullanım alanları ve fonksiyonu
  • Basınç emniyeti valfi çeşitleri ve ayarları
  • Basınç düşürücü valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler
  • Basınç sıralama valflerin iç yapısı, fonksiyonları, çeşitleri ve kullanıldığı yerler
  • Akü doldurma valflerinin iç yapısı, fonksiyonu ve kullanım yerleri


 5. Yön kontrol valfleri
  • Yön kontrol valflerinin sembollerle gösterilmesi (ISO 1219)
  • Yön kontrol valflerinde standart boyutlar
  • Yön kontrol valflerinin çalışma prensipleri ve iç yapıları
  • Doğrudan kumandalı yön kontrol valfleri ve iç yapısı
  • Pilot kumandalı yön kontrol valflerinin iç yapısı, sembolleri ve kullanıldığı yerler
  • Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri (mekanik, solenoid, pilot…)


 6. Çekvalfler
  • Bilyalı tip çek valfler
  • Popet tipi çek valfler
  • Pilot kumandalı çek valfler
  • İkiz pilot kumandalı çek valf (ikiz kitleme)

 7. Akış kontrol valfleri
  • Akış kontrol valflerinin görevleri
  • Kısma valfleri (ayarlanabilir akış kontrol valfi)
  • Hassas akış kontrol valfleri
  • Girişte akış kontrol (meter-in)
  • Çıkışta akış kontrol(meter-out)


 8. Hidrolik iş elemanları
  • Tek ve çift etkili silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri
  • Çift milli silindir, tandem silindir ve teleskopik silindirlerin iç yapısı ve çalışma prensipleri
  • Silindirde yastıklama (frenleme) ve kullanım amacı
  • Hidrolik silindirlerdeki bağlantı yöntemleri


 9. Hidrolik motorlar
  • Yüksek hızda düşük tork üreten hidromotorlar (hslt)
  • Düşük hızda yüksek tork (moment) üreten hidromotorlar (lsht)
  • Dişli, paletli, pistonlu hidromotorlar ve çalışma prensipleri


 10. Akümülatörler
  • Hidrolik akümülatörün iç yapısı ve fonksiyonu
  • Hidrolik akümülatörün kullanıldığı uygulama örnekleri
  • Ağırlıklı, yaylı, pistonlu, balonlu,diyaframlı akümülatörler ve çalışma prensipleri


 11. Hidrolik filtrasyon
  • Hidrolikte filtrasyonun önemi
  • Kirliliğin tanımı ve nedenleri
  • Filtre seçim kriterleri ve filtrelerin süzme kapasiteleri
  • Kullanıldığı yere göre filtre türleri
  • Seyyar filtrasyon sisteminin önemi ve kullanım şekli
  • Hidrolikte yağ analizinin önemi ve analizde istenen veriler
  • Kirlilik dereceleri (nas, iso)


 12. Hidrolik yağ deposu ve aksesuarlar
  • Hidrolik yağ deposunun temel görevleri
  • Standart yağ deposu dizaynları
  • Hidrolik soğutucular
  • Bourdon tüplü ve diyaframlı manometreler
  • Basınç şalterleri


 13. Hidrolik devreler
  • Rejeneratif devre
  • Basınç sıralama ve basınç düşürücü devreler
  • Hidrolik devre örnekleri


 14. Temel elektrik
  • Temel elektrik bilgisi
  • Elektriksel büyüklükler
  • Elektrik devre elemanları ve çalışma prensipleri
  • Temel elektrik devresi
  • Açık ve kapalı kontak bilgisi


 15. Endüstriyel Uygulamalar
  • ISO 1219 standartlarına göre devre sembolleri
  • Temel hidrolik ve elektrohidrolik devre oluşturma mantığı
  • Eğitim setinde devre kurma ve devrenin çiziminin yapılması
  • Direk ve dolaylı kumanda
  • Devre şemalarının analizi, şema okuma ve uygulamalı devre kurulumu

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan

Minimum 6, maksimum 12 kişi

Süre

3 gün

Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu