Amaç:

 • Pnömatik devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi
 • Pnömatik devrelerin çalışma mantığının öğretilmesi ve devre kurulmasında gerekli olacak bilgilerin kazandırılması
 • Devrelerdeki problemlerin tespiti ve çözüm yollarının kolaylaştırılması
 • Pnömatik sistemlerin arızalarını tespit edecek ve bakımını yapabilecek seviyeye getirmek amaçlanmaktadır.
Süre: 3 Gün


İçerik:

 • Giriş
 • Pnömatikte kullanılan fiziksel prensipler
 • Basınç ve debi kavramları
 • Kompresör dairesinde kullanılan elemanların  görevleri ve iç yapıları
 • Havanın dağıtılmasında kullanılan elemanlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar.
 • Pnömatik şartlandırıcı elemanlarının görevleri ve iç yapıları
 • Yön kontrol valfleri çeşitleri, iç yapıları ve çalışma prensipleri
 • Pnömatik silindirlerin çeşitleri ve iç yapıları
 • ISO 1219 standartına göre pnömatik sembollerin ve devre çizim mantığı
 • Pnömatikte uygulanan kumanda yöntemleri (pozisyon kontrolü, süre kontrolü vb.)
 • Temel elektrik bilgileri
 • Elektrikte kullanılan sembollerin ve devre çizim mantığı
 • Açık kontak, kapalı kontak 
 • Direk ve dolaylı kumanda
 • Başla dur butonlarının konumlandırılması
 • Mantık devrelerinin oluşturulması
 • Endüstriye uygun şekilde devre çizimi ve uygulamaları
Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis


Kontenjan: Minimum 6 kişi,  Maksimum 12 kişi


Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu