WinCC Flexible Operatör Paneli Programlama Eğitimi

Amaç

WinCC Flexible yazılımının kullanımının tanıtılması ve bu yazılım ile operator panel üzerinden prosesleri izleme, kumanda etme ve arıza bulma bilgisinin verilmesi
 

Süre

3 Gün
 

İçerik

Operator panel nedir, Çeşitleri ve temel haberleşme yapıları
WinCC flexible yazılımına giriş ve lisanslama çeşitleri ve özellikleri
Operatör panel seçimi ve panel seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
WinCC flexible ile proje oluşturma
PLC ile haberleşme yapısının tanıtılması ve ayarları ( MPI, Profibus, Ethernet ayarları )
Tag nedir, çeşitleri ve kullanımı ( Internal Tag, External Tag )
Ekran geçişleri, Template ekranı, ekran ile kontrol elemanları ( buton, I/O field, Sembol kütüphanesi
Alarm oluşturma ve özellikleri ( discrete alarm, analog alarm )Alarm management
Bir analog sinyalin sıcaklık ,basınç vb. gibi trend eğrisini ekranda gösterme
PLC'deki parametreler, anlık değerler vb. bilgilerin kayıt edilmesi (Historical Data)
İstenilen değerlerin trend eğrilerinin, alarmların çıktı alınması. Report özelliği
Kullanıcı tanımlama, Runtime user Administration
Structures kullanımı (hazır tasarım)
Panel üzerindeki ayarlar, panele program yükleme ve program çekme
Oluşturulan projenin Runtime çalıştırılması, ve programın diğer özellikleri (dil ayarları, zamanlı fonksiyonlar)
 

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis
 

Kontenjan

Minimum 6 kişi,  Maksimum 8 kişi


Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu