İleri Seviye Enstrümantasyon Eğitimi

Süre: 2 Gün

İçerik

 • Proses, Proses Kontrol nedir?
 • Proses Kontrolun temel amacı.
 • Temel kontrol mantığı; manuel/otomatik, açık/kapalı çevrim, geribesleme, ileri besleme, kaskat kontrol.
 • Kontrol sistemi blok şeması, ana işlev blokları.
 • Kontrol şemasında sinyal isimleri ve büyüklükleri.
 • Kontrol sisteminin düzgün çalışması için gerekler.
 • Kontrol sistemi sınıflandırmaları.
 • Kontrol Mod’ları; on/off, P, PI, PD, PID.
 • Oransal Band – Kazanç ilişkisi.
 • Kontrol Mod parametrelerinin etkileri; Kp, Ki, Kd.
 • Kontrol Mod parametrelerinin ayarlanması; Tuning.
 • Kontrol terimleri tanımı üzerinde detay.
 • Son Kontrol Elemanı türleri.
 • Vanalar.
 • Aktüatörler.
 • Kontrol vanası çalışması ve aksesuarları.
 • Kavitasyon.
 • Pozisyonerler.
 • I/P Çevirici.
 • Ölçme nedir?
 • Ölçme tarihçesi ve ulusrararası çalışmalar.
 • Ölçüm sistemleri; SI, Ingiliz/Amerikan.
 • Ölçmede teknik terimler.
 • Sıcaklık Ölçümü.
 • Basınç Ölçümü.
 • Seviye Ölçümü.
 • Akış Ölçümü. 

 


Hedef Kitle: Mühendis, Bakım Yöneticisi, Teknisyen


Yer: Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK