Entek Yeniden Mühendisleme-BPR (Business Process Re-Engineering)

Amaç

İşletmelerin süreçlerini, verimliliklerini arttırmak üzere yeniden yapılandırmakistediklerinde yol gösterecek seminer, süreç analizleri yapılmasında izlenecek yollarınve değişimde izlenmesi gereken metodolojinin, iş ve zaman akışı planlamasıyapılmasındaki önemli noktaların katılımcılara aktarılmasını amaçlar.

İçerik

·Organizasyon bekleyen zorluklar, gerçekler

·BPR ne soruyor?

·BPR nasıl çalışır?

·Süreçler ve işleyişleri,

·Sürece nasıl bakmalıyız?

·Süreçlerdeki yanılsamalar,

·Gereksiz faaliyetler ve fark edilmesi,

·Zaman ve akış yönetimi

·BPR için hazırlık

·Neyi hedeflemeliyiz?

·BPR öncelikleri nedir?

·Uygulama şekli ve yöntemleri

·Uygulama örnekleri

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 12 kişi,Maksimum 16kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim, Örnek olay inceleme

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr