Amaç

 Konforlu, sağlıklı ve verimli bir iş çevresi oluşturmak amacıyla iş yerinde  ergonomik  riskleri tanıma, değerlendirme ve çözme bilgi ve becerisi kazandırma.

 İçerik

·   İnsan performansının iyileştirilmesinde  ergonominin 

·   Bel Ağrısı

·   Ergonomik risklerin değerlendirilmesi ve risklerin çözümü

·   Pratik  ve Gurup çalışması, doğru vücut mekaniklerinin kullanımı

·   Ergonomik risklerin belirlenmesi ve çözümü

·   İş yeri egzersizleri

 Hedef Kitle

 Doküman oluşturmakla görevli kişiler

 Dil

 -

 Süre

1 Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 10 kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK