Entek Mühendisler İçin Proses Yönetimi ve RFID

Amaç

işletmelerdeki proses yönetimini, RFID ve lojistik uygulamalarına ilişkin gelişmeler
bilgi sağlamak.

İçerik

· İşletmelerdeki değişimler

· RFID Temelleri, Teknik, yazılım, donanım

· Logistik

· Ürün izlenebilirliği ve ürün takibi

· RFID de Güvenlik ve uygulama alanları

Hedef Kitle

İşletmeci, Mühendis, Yönetici

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 10 kişi,Maksimum 16 kişi

Yöntem

Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr