Amaç

  Seminerin amacı, iş yerlerinde meydana gelen kazaların araştırılması, analiz

  edilmesi, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 İçerik

·   İş kazalarının oluşumu

·   Kaza örnekleri

·   İş kazalarının araştırılmasında kullanılan yeni yöntemler

·   Bazı kazaların araştırma sonuçları (örnek kaza çalışması)

·   İş kazalarının araştırılması

·   Araştırma raporunun sunulması

·   Grup çalışması; örnek bir kaza ile ilgili olarak “Kaza gelişim ağacı” ve “Kök analizi” nin incelenmesi.

 

 Hedef Kitle

  İş sağlığı ve güvenliği biriminde çalışan mühendisler, ara teknik elemanlar ve    

  yöneticiler katılabilir.

 Dil

 -

 Süre

1  Gün

 Ön koşul

 -

 Alternatif Tarihler

 -

 Katılımcı Sayısı

 Minimum 12  kişi,  Maksimum 16 kişi

 Yöntem

 Anlatım, tartışma, örnek olay, yaşayarak öğrenme

 GF Materyali

 Sınıf eğitimleri için,

1.       Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2.       Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3.       Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

 Takip/Değerlendirme

 Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

 Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

 Sonuçların değerlendirmesi

 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

 İlgili Bağlantı

 http://www.entekteknikegitim.com.tr

 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK