Entek Bakım Yönetimi

Amaç

İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arıza duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden olmaktadır.0 Duruş ve kayıp ideali doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri bulunmaktadır. Eğitimde bu konulara yönelik ilke ve yöntemler açıklanmaktadır.

İçerik

•Bakım-Onarım Sistemlerinin Yönetimi

•Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi

•Planlı Bakım

•Kestirimci Bakım

•Üretken Bakım

•Toplam Üretken Bakım (TPM)

•Bakım Plânlamasında Çağdaş Teknikler

•Uygulama Örnekleri

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 6 kişi,Maksimum 24 kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim,Örnek olay inceleme,

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

Yer

Fabrika eğitim salonu veya in house eğitim salonu