Entek Kaldırma İletme Makinaları

Amaç

Kaldırma iletme makinalarının tanıtılması, hesapları, sınıflandırılması, kullanım alanları,
ve bakımları

İçerik

· Transport Tekniği Elemanları ve Hesap Esasları

· Çelik Tel Halatların Yapısı, Seçimi ve Bakımı

· Kren Konstrüksiyonları ve Kullanım Yerlerine Göre Seçim Parametreleri

· Köprülü Kren Konstrüksiyonu

· Kren Konstrüksiyonu Ölçülendirme Esasları

· Krenlerin Koruyucu Periyodik Bakımı ve Testleri

· Mobil Krenlerin Teknik Özellikleri

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Dil

-

Süre

1 Gün

Ön koşul

-

Alternatif Tarihler

-

Katılımcı Sayısı

Minimum 12 kişi,Maksimum 16 kişi

Yöntem

Anlatım, Gösterim, Simulasyon, Örnek olay inceleme, Uygulama

GF Materyali

Sınıf eğitimleri için,

1. Eğitimin görsel olarak takip edilebilmesi için slaytlar hazırlanması

2. Eğitimden sonra gerektiğinde faydalanmak için, eğitimde aktarılan ancak slaytlarda olmayan bilgilerin yer aldığı “kaynak kitapçık”’ın paylaşılması

3. Eğitime katılanların gelişimini belirlemek için yapılan ön test ve son test

Takip/Değerlendirme

Tepki (memnuniyet) değerlendirmesi

Öğrenmenin ölçülmesi (ön test, son test)

Sonuçların değerlendirmesi

6 aylık ve 1 yıllık periyotlar ile eğitime katılanların testler ile takibi

İlgili Bağlantı

http://www.entekteknikegitim.com.tr