Entek Kime göre, Nasıl Eğitim

Fabrikada iş/görev/yetki tanımlarının yanısıra beceri standartları da tarif edilmiş olmalı ve eğitimler bu standartların geliştirilmesi için araç olarak kullanılmalıdır. Klasik fabrika dizilişinde dünyada kabul gören görev tanımlarının gerektirdiği beceriler aşağıdaki gibi genelleştirilebilir.

OPERATÖR : Bu seviyede eğitim alacak teknik eleman fabrikada en alt beceri düzeyinde çalışan, çerçevesi çizilmiş ve tanımı yapılmış basit bir işlemi opere etmekle görevli profilde olmalıdır.

TEKNİSYEN/BAKIMCI : Uzmanlaştığı alanda herhangi bir sistemedair doküman okuyabilen, hazırlayabilen, sistemi kurabilen, çalışır hale getirebilen. Varolan sistemin hatalarını tespit edip, arıza giderebilen, sisteme dair basit öneriler geliştirebilen profilde olmalıdır.

BAKIM YÖNETİCİSİ : Bir grup teknisyeni idare eden, teknisyene ek olarak koordinasyon, zaman yönetimi, takım liderliği, problem çözme, etkin karar verme, programlama, algoritma kurma, analiz becerilerine de sahip profilde olmalıdır.

MÜHENDİS : Bir sistemi tasarlayabilen, yeni bir sistemi araştırıp geliştirebilen,üstün analitik düşünce becerisine sahip, bir üretim sistemini yönetebilen profilde olmalıdır.