Eğitimler fabrikadaki otomasyon hiyerarşisi içerisinde aşamalı olarak alınmalıdır. Teknoloji seviyesinin ne kadar yüksek olduğu katılımcı açısından bir kıstasdeğildir, bir operatör dahi en üst teknoloji düzeyinde ihtiyaç duyduğu beceri seviyesinde eğitim almalıdır. Bugün fabrikaların üst yönetimleri operatörleri planlama, araştırma ve geliştirme gibi üst düzey karar mekanizmalarının dahi parçası yapmaktadırlar, önemli olan operatörün beceri standardının doğru tarif edilmiş olmasıdır.

1.  Seviye-SAHA

•Pnömatik, Elektropnömatik

•Hidrolik, Elektrohidrolik, Mobil Hidrolik

•Endüstriyel Elektrik/Elektronik

•Algılayıcılar

•Elektrik Makinaları/Elektrik Motorları

2.  Seviye-KONTROL

•Proses Kontrolü

•PLC

•Robot ve Hareket Kontrolü

•Endüstriyel Haberleşme

3.  Seviye-SUPERVİZYON

•SCADA

4.  Seviye -PLANLAMA

•MES (İmalat Yönetim Sistemi)

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK