Amaç;

İşletmelerde sürekli olan geçici önlemlerle çözülmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için, gerekli olan  Problem Çözme sistematiği ve tekniklerini kullanabilir hale getirmek ve etkin bir ekip çalışması ile  neler yapılabileceğini  göstermektir. 

 

 İçerik:

 • Genel Tanımlar (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
 • Problem Nedir, Probleme Duyarlılık
 • Veri ve Veri  toplama, Tally diyag. veri analizi, İstatistik,
 • Süreç (process) Kontrolü,
 • Problem ve Çözüm, Sıfır Hata Sistemi “ZQC.”
 • Problemin çıkma sebepleri
 • Problem çözme  teknikleri,
 • Problem çözme  adımları,  
 • Kai-zen, Sürekli iyileştirme, sıfır hata
 • PUKÖ. Metodolojisi, 5N, 1K, Metodu, Ağaç Diyagramı,
 • TRIZ. Metodu, Piktografi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,
 • Sebep-Sonuç diyagramı,(Balık Kılçığı diyagramı), CEDAC. Sistemi,
 • Akış şeması, ağaç şeması, Nitel özellikler, Değişken özellikler
 • Kıyaslama, Beyin fırtınası, Nominal Grup tekniği, G8D.sistemi,
 • Kontrol  (control charts) diyagramları, (x-R, p, up, c, u,)
 • Normal  Dağılım, Histogram, Pareto analizi,
 • Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı,
 • Gruplandırma tekniği,
KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK