Entek Makinelerden Kaynaklı İş Kazaları ve Önleme Yöntemleri

Amaç;

 • Makina Emniyeti Yönetmeliği ve ilgili temel standartlar esas alınarak; mekanik, elektrik, pnömatik, hidrolik ve kontrol sistemlerindeki tehlikeler ve önlemleri ile fonksiyonel güvenlik konularında temel bilgiler kazandırılmaktadır.

İçerik;

 • Makina Emniyeti nedir?
 • İlgili yönetmelik ve standartlar
 • Mekanik tehlikelerve önlemleri
 • Emniyet mesafeleri ve örnek uygulamalar
 • Elektrik tehlikelerve önlemleri
 • Kontrol sistemlerinden kaynaklanan tehlikelerve önlemleri
 • Hata durumunda emniyetli tarafta kalan sistemler
 • Pnömatik /hidrolik sistemlerdeki tehlikeler ve önlemleri
 • Fonksiyonel Güvenlik (Emniyet devrelerinin uygunluğunun onaylanması)
 • Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
 • Örnek risk değerlendirmesi uygulamaları

Hedef Kitle;

Yöneticiler, İş Güvenliği Uzmanları, Mühendis ve Teknisyenler

Süre:
2 Gün