Amaç: Mitsubishi Q serisi PLC yapısının anlaşılması ve GX Works programında temel seviyede programlama becerisinin kazandırılması.

Süre: 3 gün

İçerik:

 • Mitsubishi Q Serisi PLC’nin temel özellikleri
 • Genel sayısal elektronik bilgilerinin hatırlatılması
 • Sayı ve Kodlama sistemleri
 • Bit, Byte, Word gibi kavramların açıklanması
 • PLC düzenlerinin ve bağlantı şekillerinin açıklanması
 • GX Works programının kurulumu, kullanımı ve ayarları
 • PLC bileşenlerinin adres yapısı
 • Programlama dillerinin (LADDER,ST,SFC) yapısı ve işleyişinin açıklanması
 • PLC bellek yapısının tanıtılması
 • PC-PLC Haberleşme ayarları
 • PLC e program yükleme ve program çekme
 • I/O değişkenlerinin izlenmesi
 • PLC’de kullanılan temel fonksiyonların (zamanlayıcı, sayıcı, karşılaştırıcılar, vb.) tanıtımı
 • Yükselen kenar ve düşen kenar etkileşimli yapıların tanıtımı
 • Matematiksel işlem ve fonksiyonlar
 • Örnek uygulamalar
Hedef Kitle: Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: 
Minimum 6 kişi,  Maksimum 8 kişi

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK