Amaç:

Modbus protokol yapısının anlaşılması, farklı Modbus yapılandırmalarının anlaşılması ve katılımcının Modbus protokollerini kullanabilmesinin sağlanması

İçerik:

Modbus protokolü ve kullanım alanları

Modbus protokol yapısı

Modbus/RTU ve Modbus/TCP yapısı, ortak ve farklı yönleri

Modbus Client/Server ve Master/Slave yapılarının açıklanması

Modbus Fonksiyon kodlarının açıklanması

Modbus adresleme yapısının açıklanması

Ethernet ve TCP/IP protokolleri hakkında temel bilgilendirme

Bilgisayar ortamında Modbus Client ve Modbus Server simülatörlerinin kullanımı

Modbus Gateway aygıtları ve kullanım alanları

Modbus tabanlı dağınık I/O sistemleri

PLC’ler arasında Modbus haberleşmesi

Modbus haberleşme hatlarının izlenmesi ve hata tespiti

Örnek uygulamalar (Siemens, Phoenix Contact, Schneider, Advantech gibi firmalara ait cihazlarla uygulamaların gerçekleştirilmesi)

Hedef Kitle: Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis 
KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK