Artık şirketlerin değeri sabit kıymet ve taşınmazların parasal büyüklüğünden çok, yeniyi bulma, farklı olanı keşfetme yeteneğine göre belirlenmektedir. Tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarının YARATICILIK yeteneğini ortaya çıkararak, ürün geliştirme süreçlerinde katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

TRIZ metodolojisi ile çalışanlarınızı Yaratıcılık Yetenekleri’ni sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak arttırmaları doğrultusunda yönlendirebilirsiniz. Dünyada var olan patentlerin, nasıl geliştirilebildiğini hayretle izleyeceksiniz.

 

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Proje ekiplerinin ve yöneticilerin TRIZ'i tanıma eğitimi. TRIZ uygulaması yapılacak projelerin seçimi öncesinde TRIZ'in uygulama alanlarının ve etkinliğinin öğrenilmesini amaçlamaktadır. Yöneticilerin inovasyon yatırımlarına ve Ar-Ge çalışmalarına yön verebilmelerini sağlayacak araçların eğitimi verilmektedir.

Katılımcı Profili

Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Araştırma Geliştirme ile Uğraşan Çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler ...

Eğitimin Konusu

Eğitimde Yaratıcılık ve Yaratıcılık Seviyeleri, İdeallik Kavramı, Teknolojik Sistemlerin Gelişim Evreleri, Teknolojik Öngörüde Bulunma, Tezatlık Matrisi, 40 Temel Prensip, Ayrıştırma Teknikleri, Su Field Analizi gibi konular uygulamalı çalıştaylarla aktarılacaktır. Eğitime katılan kişilerin uygulama başarı sertifikası alabilmeleri için, eğitimi takiben 2,5 ay içinde gerçek bir proje uygulamasını yaparak, konu uzmanının onayını alması gereklidir.

Neden Bu Eğitim?

Mühendislerin, kendi işlerinde karşılaştıkları teknik problemleri çözebilmek için, yaratıcı çözümlere ulaşabilmelerine olanak sağlamayı hedefleyen bu egitim Türkiye'de ilk defa sunulmaktadır. Tüm dünyada ve özellikle Türkiye'de hakkında çok az şey bilinen metodoloji, S.P.A.C. ve ODTÜ öğretim üyeleri ile birlikte yürütülen 2 yıllık bir araştırma sonucunda geliştirilmiştir. Dünyada var olan milyonlarca mühendislik patentlerinin ortak özelliklerinin ve bu patentlerin bulunmasında izlenen teknik çözümlerin neler olduğunu görerek, kendi sürecinize uygulama olanağına sahip olabilirsiniz. Tasarımcıların kendi bilgi alanı dışında kalabilecek yaratıcı çözümlere ulaşabilmeleri, TRIZ metodolojisi ve araçları ile mümkün olabilmektedir.