Amaç:
Makinalarda doğru yağ kullanımını öğreterek uygun yağlama tekniği becerisini kazandırmak.

Süre: 
1 Gün

İçerik

 • Sürtünme bilgisi
 • Kuru, sıvı sürtünme
 • Yağlama işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Viskozite ve yüzey gerilimleri
 • Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Yağlama teorisi ve yağ çeşitleri
 • Yağlara katılan katkı maddeleri
 • Yağlama sistemi çeşitleri
 • Yağlama elemanları (yağ pompaları, filtreler..)
 • Yağlama sistemi arızaları ve giderme yöntemleri
 • Yağlamada uyulacak emniyet tedbirleri

Hedef Kitle

Operatör, Teknisyen / Bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

Kontenjan: 

Minimum 6 kişi, Maksimum 12 kişi


 

KOD Eğitimler Fiyat(TL) Gün OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK